عشق و عاشق...

با غرور و با شتاب
در سینه ی نرم اب
دیوانه میخزیدم
درغایت خود خواهی
در انبوه سیاهی
جز خود نمی شنیدم
خروشانو بسته چشم
با کوله باری از خشم
میرفتم از خشم خود
دنیا ویرانه سازم
در دفتر زندگی
ازخود افسانه سازم
اما ز بازی زمانگمراه و غافل بودم
در او ج پروازهوای خواهش دل بودم
در سر نبود انیشه ایجز فکر ویرانگری
غافل من از افسانه ی طوفان و ساحل بودم
موجم ولی خاموش و خسته
با دست خود در هم شکسته
اری من ان کوه غرورم
در مانده و از پا نشسته

9dqhqhfs2oze7ektfh2d.jpg

[ سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 ] [ 20:30 ] [ عاشق ] [ ]

هـمـیـن کـه کـنـارم نـفـس مـیـکـشـی

         میخورم

هـمـیـن کـه کـنـارم نـفـس مـیـکـشـی

             وجــودم پــر ازعــشــق و آرامـــشــه

                           نـگاه کن یـه کم بـاز به چـشـمای مـن

                                   بـبـیـن غـــرق دردِ پـــر از خـواهـشـه

 

                                                                           گـلـم کـم نکـن ســایــه تــو از ســرم

                                                                هــمـه خـنـده هـاتـو خــودم از بـــرم

                                                       داری مـیـری از دسـت من بـی وفــا

                                        ولی فـکــــ نـکن مـن ازت مـیــگـذرم

 

مـثـه گـیـجــیـه وقـت عـاشـق شـدن

         هـواتـو، تـو رویــــا نـفـس مـیـکـشـم

                      تـو از هـر کـسـی سـاده تـر بـا منـی

                            بگـیـر دسـتـمـو تـا یکی دیـگه شـم

 

                                                                       اگه بـاز نــبــودم تــو دنــیــای تــو

                                                               نـگاتـو تـوی خــاطــرم مـیـسـپـرم

                                             نخواستی که باور کنی عـشق من

                                     من اونم که بی تو شکست میخورم

[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 13:50 ] [ عاشق ] [ ]

اعتماد اميد مي افريند

           اميد زندگي ميافريند

                      زندگي عشق ميافريند

                                        و عشق  عشق مي افريند

[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 13:45 ] [ عاشق ] [ ]

خدا!!(کلبه سوخته)

آیا کلبه شماهم در حال سوختن است؟

تنها بازمانده یک کشتی شکسته، توسط جریان آب به یک جزیره دورافتاده برده شد.

 با بیقراری به درگاه خداوند دعا ‌کرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقیانوس

 چشم ‌دوخت تا شاید نشانی از کمک بیابد اما هیچ چیز به چشم نیامد.

سرانجام ناامید شد و تصمیم گرفت که کلبه ای کوچک بسازد تا از خود و وسائل اندکش

 بهتر محافظت نماید. روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، خانه کوچکش

 را در آتش یافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگین فریاد زد:

خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟


[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 13:39 ] [ عاشق ] [ ]

آهــــــــــای کسایی که لاف مردونگی میزنین . . .

 

 

مردانگی ات رابا شکستن دل دختری که دیوانه ی توست ثابت نکن...

 مردانگی ات را با غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست ثابت نکن!

 مردانگی را زمانی میتوانی نشان دهی که دختری با تمام تنهایی اش به تو تکیه کرده

 که دختری با تکیه به غرور تو..به قدرت تو در این دنیای پر از نامردی قدم بر میدارد...!!!!!!

 

 

[ چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 ] [ 23:43 ] [ عاشق ] [ ]

فقط خدا olny God

 

 

 

خدا همین جاست . . .

 

خدا همینه . . .

 

خدا یعنی عشق و عشق است خدا . . .

 

دستتو بذار رو زنگ . . .

 

نترس . . .

 

صد بار اگر توبه شگستی بازآ . . .

[ چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 ] [ 23:42 ] [ عاشق ] [ ]

در جزیره زیبا تمام حواس زندگی می کردند.:

شادی.غم.غرور.عشق و.........

روزی خبر رسید که جزیره به زودی به زیر آب فرو خواهد رفت.

همه ساکنین جزیره قایقهایشان راآماده کردند وجزیره را ترک کردند.

 اما عشق می خواست تا آخرین لحظه بماند چون عاشق جزیره بود.

وقتی جزیره به زیر آب فرو می رفت عشق از ثروت که با قایق با شکوه که جزیره را ترک

می کرد کمک خواست وبه او گفت آیا می توان با قایق تو هم سفر شوم؟

ثروت گفت:نه.من مقدار زیادی طلا ونقره داخل قایقم هست و دیگر جایی برای تو وجود ندارد.

پس عشق ازغرور خواست که با یک کرجی زیبا که راهی مکان امنی بود همرا شود..

اما غرور گفت: نه

نمی توانم تورا با خود ببرم.

 چون تمام بدنت خیس و کثیف شده و قایق زیبای مرا کثیف خواهی کرد.

غم در نزدیکی عشق بود.پس عشق به او گفت به من اجازه بده با تو همراه شوم.؟

غم با حزن گفت:آه .....عشق من خیلی ناراحتم احتیاج دارم تنها باشم.

عشق این بار سراغ شادی رفت و اورا صدا زد.

اما او آنقدر غرق هیجان بود که صدای عشق را نشنید.

آب هر لحظه بالاتر می آمد وعشق دیگر نا امید شده بود....ناگهان صدای سالخورده ای گفت :

بیا عشق من تورا خواهم برد..

عشق آنقدر خوشحال شده بود که فراموش کرد نام پیرمرد را بپرسد.

وقتی به خشکی رسیدندپیرمرد به راه خود رفت .

وعشق تازه متوجه شد که کسی که جانش را نجات داده بود چقدر بر گردنش حق دارد.

عشق نزد علم که مشغول حل مساله ای بر روی شنهای ساحل بود رفت واز او پرسید:

 آن پیرمرد که بود؟

علم پاسخ داد:زمان

عشق با تعجب نگاهی کرد و گفت:زمان؟اما چرا او به من کمک کرد...

علم لبخندی خردمندانه زد و گفت :زیرا تنها زمان قادر به درک عظمت عشق است.

 

[ چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 ] [ 23:40 ] [ عاشق ] [ ]

 
[ چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 ] [ 23:39 ] [ عاشق ] [ ]

دختری با کفشهای کتانی

کتانی های سفیدت رو بیاد دارم

بزار بازجویت پوتین های سیاهش را بپوشد

ولی تو ای پگاه باز کتانی سفیدت رو بپوش

چون تو سفیدی و اون سیاه

پگاه خیلی ها با کتانی های سفید منتظرت هستند...

............................

[ چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 ] [ 23:31 ] [ عاشق ] [ ]

نیاز

ژان والژان

ای مرد خسته دل و نیمه برهنه

بیا ایران

مگر قرص نانی برای کودک خواهرت نمی خواهی

بیا ایران

مگر بعد ۱۹ سال نمی خواهی دوباره به زندان برگردی

بیا ایران

کودک گرسنه خواهرتت رو هم با خودت بیار ایران

بیا ایران

[ چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 ] [ 23:30 ] [ عاشق ] [ ]